4.3 Skipping FAQ

1. Bij welke vraagtypen is skipping beschikbaar? Allen bij het vraagtype “Meerkeuze, 1 antwoord mogelijk” is skipping beschikbaar. Bij alle andere vraagtypen is skipping niet beschikbaar. 2. Kan ik ook naar een eerdere gebruikte vraag leiden? Skipping kan...

4.2 Skipping instellen

Om skipping in een enquête te gebruiken dient er tenminste één vraagtype Meerkeuze, 1 antwoord te zijn ingevoerd. Ook dient er na deze vraag tenminste nog 1 vraag te komen voor het einde van de vragenlijst. Het advies is om eerste alle vragen aan te maken voordat...

4. Wat is routing / skipping?

Routing of skipping is de techniek waarbij respondenten op basis van een gegeven antwoordt naar een bepaalde vraag worden geleid. In onderstaande schema staat een voorbeeld. Skipping is beschikbaar bij het vraagtype Meerkeuze, 1 antwoord mogelijk. Met skipping wordt...