Tips voor een goede Enquête

We maken het makkelijk om bij een idee en vragen het makkelijk te maken deze te delen met mensen om je heen.

 

Op basis van onze ervaring bij EnquêteTools en onze zuster website RespondentenDatabase.nl volgen hierbij enkele simpele tips voor het opstellen van enquêtes en het uitvoeren van een online onderzoek:

De enquête – algemeen

 1. Stel de enquête op in Nederlands.
 2. Controleer de enquête goed op inhoud en spelfouten.
 3. Geef de reden van het onderzoek aan in de inleiding.
 4. Gebruik een bedrijfslogo om een professionele uitstraling indien mogelijk.
 5. Houdt een vraag kort. Invultijd per vraag maximaal 10 seconden.
 6. Houdt een maximale invultijd aan van 5 tot 8 minuten.

De enquête – opbouw en inhoud

 1. Stel vragen over leeftijd, opleidingsniveau etc. aan het einde van de vragenlijst. 
 2. Zorg voor een volledig antwoord perspectief. Elk mogelijk antwoord op een vraag moet kunnen worden ingevuld. 
 3. Gebruik geen video- of geluidsfragmenten om afhaken van respondenten te voorkomen.
 4. Test de vragenlijst bij mensen waarvan je weet dat ze een oprechte feedback geven. 
 5. Gebruik routing (automatische door laten gaan naar vraag X) om de inhoud van de vragen relevant te houden voor de respondent.

De doelgroep en respons

 1. Bepaal vooraf duidelijk de specificaties van de doelgroep. 
 2. Bereken hoe groot de doelgroep in totaal is en hoeveel mensen de enquête moeten in vullen om een juiste analyse te kunnen maken
 3. Zoek uit wanneer de doelgroep goed is te bereiken. Houdt rekening met vakantieperiodes, werktijden etc. 
 4. Houdt rekening met een periode van 3 weken de respons te behalen.
 5. Stuur na 3 a 5 werkdagen een herinnering. 
 6. Stuur maximaal 1 herinnering.

Tip

Bij het gebruik van een eigen adressenbestand is het met de uitnodigingenmodule van EnquêteTools mogelijk om elke respondent via een persoonlijke aanhef een uitnodiging te sturen.

Dit resulteert in een hogere respons.

Gebruik de uitnodigingenmodule om de enquête en respons gemakkelijk te verspreiden en herinneringen te versturen.