Privacy & AVG

EnquêteTools werkt volgens de richtlijnen van de AVG. Op deze pagina wordt het privacybeleid van EnquêteTools toegelicht.

Definities

  • Onderzoeker: de eigenaar van het EnquêteTools account waarmee enquêtes kunnen worden opgesteld.
  • Respondent: natuurlijke personen die een enquête invullen die is opgesteld door een onderzoeker.

Welke gegevens verzamelt EnquêteTools?

Per aangemelde gebruiker wordt de volgende persoonlijke data verzameld:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Indien er gebruik wordt gemaakt van de Uitnodigingenmodule dan worden bovenstaande gegevens ook verzameld per ingevoerde respondent.

In- en uitschrijven e-mails.

EnquêteTools verstuurt e-mailadres naar het e-mail van de onderzoeker ter informatie en promotie van het platform EnquêteTools. EnquêteTools zal het e-mail van de onderzoeker niet gebruiken voor commerciële activiteiten van derden. De onderzoeker heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailingen van EnquêteTools.

Eigendom data uit enquête

De data die is verzameld via de vragen van een enquête blijft ten alle tijden eigendom van de onderzoeker. Deze data zal nimmer door EnquêteTools worden gedeeld of verkocht met derden zonder de explicite toestemming van de onderzoeker.

Waar wordt de data opgeslagen?

De servers van EnquêteTools staan bij TransIP in het datacenter in Amsterdam.

Hoe wordt de data opgeslagen?

De data wordt opgeslagen op de servers van TransIP. EnquêteTools is verplicht de beveiliging van

Data verwijderen

Elke onderzoeker kan alle data en persoonlijke gegevens laten verwijderen van het platform. Neem hiervoor contact op met EnquêteTools via het contactformulier.

Subverwerkers

EnquêteTools werkt samen met softwareontwikkelaar voor het beheer en uitbreiden van haar platform. Voor het versturen van mailingen wordt gewerkt met een commercieel marketingplatform. EnquêteTools verplicht alle partijen om te werken conform de privactwetgeving van de AVG. Een lijst van de subwerkers is op aanvraag beschikbaar.

EnquêteTools gegevens

EnquêteTools is eigendom van CHJ Internet. CHJ Internet is gevestigd te Beekstraat 6 te Utrecht.