3.6 Open vraag

Bij een open vraag kan de respondenten zelf het antwoord invullen. Dit vraag type wordt veel gebruikt bij het vragen van toelichtingen van eerder gegevens antwoorden of het geven van suggesties voor verbetering van een product of dienst Het toevoegen van een...