3.1 Meerkeuze, 1 antwoord

Het vraagtype Keerkeuze (of Multiple Choice), 1 antwoord mogelijk is het meest gebruikte type vraag in online enquêtes. Er kunnen tot 10 antwoorden worden aangemaakt. De antwoord optie “Anders, namelijk…” kan worden toegevoegd. Het toevoegen van een...