EnquêteTools is vernieuwd. Het opstellen van enquêtes gaat nu via een gebruiksvriendelijke tool en extra nieuwe functies.

De nieuwe functies zijn beschikbaar door per gemaakte enquête eenmalig de Premium module te activeren. Dit is nu mogelijk met Premium credits. Lees onze aparte blogpost Premium Credits voor toelichting over deze credits.

Nieuwe tool voor enquêtes opstellen

De opmaak van de pagina’s om enquêtes mee te maken is volledig vernieuwd. De nieuwe tool is ontworpen om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Vragen kunnen gemakkelijk verschoven worden en worden op dezelfde manier weergegeven zoals de respondent deze ziet.

De nieuwe functies

De volgende functies zijn toegevoegd aan EnquêteTools.

 

Enquêtes kopiëren en verwijderen

Op de dashboardpagina is het nu mogelijk om aangemaakte enquêtes te kopiëren of te verwijderen.

 

Link na invullen enquête

Respondenten kunnen nadat ze de enquête volledig hebben ingevuld naar een externe link worden geleid. Bijvoorbeeld een webwinkel of homepage van het bedrijf. Deze functie is beschikbaar als Premium functie.

 

EnquêteTool logo zichtbaar aan/uit

Het logo van EnquêteTools staat standaard onderaan de pagina van elke vraag. Na activatie van de Premium module is het mogelijk om dit logo uit te zetten. Deze functie is beschikbaar als Premium functie.

 

Vraagnummers

Standaard staat er bij elke vraag het vraagnummer en het totaal aantal vragen vermeld voor de respondent. EnquêteTools laat u nu kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Vraagnummer en totaalaantal vragen vermelden
  • Alleen het vraagnummer vermelden
  • Geen vraagnummer vermelden

Deze functie is beschikbaar als Premium functie.

 

Teruggaan naar een eerdere vraag

Respondenten kunnen standaard niet teruggaan naar een eerder beantwoorde vraag. Na activatie van de Premium module kan worden ingesteld of respondenten de beschikking krijgen over een “vorige” knop, naast de standaard “volgende” knop.

 

Per vraag antwoorden verplicht instellen

Per aangemaakte vraag kan worden ingesteld of de respondent verplicht is om de vraag te beantwoorden. Deze functie is beschikbaar als Premium functie.

 

Aantal antwoorden instellen bij Multiple choice, meerkeuze.

Bij multiple choice vragen waarbij meerdere antwoorden gegeven kunnen worden kan worden ingevuld hoeveel antwoorden dienen te worden ingevuld. Er kan gekozen worden uit:

  • een minimaal aantal antwoorden
  • een maximaal aantal antwoorden
  • Een exact aantal antwoorden
  • Tussen X en Y aantal antwoorden.

Deze functie is beschikbaar na activatie van de Premium module.

 

Knowledge Base

Alle nieuwe functies en de nieuwe opmaak wordt toegelicht in de Knowledge Base.

Artikel 2.3 Enquête opstellen – de nieuwe opmaaktool

Artikel 2.4 Enquête instellen – de nieuwe functies

Artikel 2.5 Enquêtes kopiëren of verwijderen

Artikel 2.6 Enquête kleuren – de achtergrond- en lijnkleuren aanpassen

Artikel 2.7 Enquête lettertypen – de lettertype, -grootte en kleuren aanpassen

Artikel 2.8 Vraag instellen – vraaginstellingen, aantal antwoorden per vraag, verplicht antwoorden