4. Wat is routing / skipping?

Routing of skipping is de techniek waarbij respondenten op basis van een gegeven antwoordt naar een bepaalde vraag worden geleid. In onderstaande schema staat een voorbeeld. Skipping is beschikbaar bij het vraagtype Meerkeuze, 1 antwoord mogelijk. Met skipping wordt...