Dit zijn de kenmerken van de mensen binnen je doelgroep. Met deze kenmerken kan een specifiek deel van de bevolking worden geselecteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Bij het vragen naar demografische kenmerken is het van belang dat de...