3.2 Meerkeuze, meerdere antwoorden

Het vraagtype Keerkeuze (of Multiple Choice), 1 antwoord mogelijk is het meest gebruikte type vraag in online enquêtes. Er kunnen tot 10 antwoorden worden aangemaakt. De antwoord optie “Anders, namelijk…” kan worden toegevoegd. Het toevoegen van een...

3.1 Meerkeuze, 1 antwoord

Het vraagtype Keerkeuze (of Multiple Choice), 1 antwoord mogelijk is het meest gebruikte type vraag in online enquêtes. Er kunnen tot 10 antwoorden worden aangemaakt. De antwoord optie “Anders, namelijk…” kan worden toegevoegd. Het toevoegen van een...