Functies en prijzen

Gratis account

Onbeperkt toegang

$0,-

Volgende functies zijn inbegrepen

Enquête opstellen

Aantal enquêtes

Aantal vragen per enquête

Aantal respondenten per enquête

Standaard beveiliging (SSL)

Unieke welkom tekst

Unieke dank tekst

Voeg afbeeldingen toe

Voortgangs nummering

Routing (doorverwijzen naar vraag o.b.v. eerder antwoord)

Logo toevoegen

Eén vraag per pagina

Toon preview versie enquête

Vraagtype beschikbaar

Meerkeuze, 1 keuze mogelijk

Meerkeuze, meerdere keuze mogelijk

Open vraag

Tegenstelling

Matrix

“Anders, namelijk …” antwoordmogelijk optioneel

Tekst tussen twee vragen plaatsen

Enquête verspreiden

Unieke link per enquête

Verspreiden via 60+ sociale media kanelen

Maximale loopttijd enquête

Enquête link op een website

Enquête handmatig af te sluiten

Resultaten verwerken

Live resultaten overzicht met staaftabellen en overzichten

Data exporteren als CSV (voor o.a. Excel en SPSS)

Antwoorden per respondent (anoniem) in CSV

Resultaten beschikbaar voor downloaden

Modules

Maak het jezelf makkelijk met de volgende modules

Enquête opmaken

 € 12,99 incl. BTW per geactiveerde enquête

Aanpassen lettertype, lettergrootte en letterkleur van de titel

Aanpassen lettertype, lettergrootte en letterkleur van de vraag

Aanpassen lettertype, lettergrootte en letterkleur van de antwoorden

Aanpassen achtergrondkleur van de enquête

Aanpassen achtergrondkleur van de zijvlakken

Aanpassen kleuren van de scheidingslijnen

Uitnodigingenmodule

€ 12,99 incl. BTW per 100 uitnodigingen

Aantal uitnodigingen beschikbaar

Persoonlijke aanhef in de uitnodiging met naam respondent

Stel zelf de uitnodiging samen

Overzicht respons per uitgenodigde respondent

Verstuur kosteloos een herinnering